De Piramide

We geloven in wat we kunnen zien, in wat ons verstand ons toestaat te zien. We weten nu echter dat materie niet vast maar uit onzichtbaar kleine deeltjes bestaat en ... energie.

Dit Ankertje behandelt de stoffelijke piramide, de opbouw ervan, de afmetingen en een stukje geschiedenis. Het grootste deel echter handelt over energie. De auteur beschrijft de bijzonder gunstige werking van piramidewater; hij geeft zijn ervaringen weer met opgeladen aluminiumfolie, dat onder andere pijn doet verdwijnen en verlammingsverschijnselen de kop indrukt. Slapen onder of boven een piramide ontspant en men wordt fit en uitgerust wakker. Een piramde verdiept de meditatie en levert met telkinese, telpathie en pendelen onverwachte resultaten. Ook zijn er al ervaringen met wornen in een piramide. En natuurlijk worden de alom bekende voorbeelden van tuinieren, het bewaren van levensmiddelen, brandstofbesparing enzovoort behandeld.

Voor de doe-het-zelver wordt de precieze piramidevorm uiteengezet, met materiaalkeuze, plaatsing en gebruik ervan. Voor alles wil dit helder geschreven boekje de lezer echter het begrip 'energie'duidelijk maken om daarmee tevens een ingang te bieden to het wezen van de piramide.Maak een gratis website.