Heart systems en MUNAY-KI

TIn juni 2006 hebben de Inca sjamanen vanuit hun spirituele wereld middelen doorgekregen, om de frequentie van de mens in de volgende 6 jaar op het noodzakelijke niveau te brengen, op lichamelijk, emotioneel en geestelijk gebied.

Die middelen zijn 'riten' die ons in staat stellen om geleidelijk over te stappen op een hogere frequentie, en DNA en onze lichamen aan te passen aan de nieuwe aarde die komt, zij noemen dat de MUNAY-KI. Munay staat voor het hart en de liefde, munay-ki betekent zoveel als' ik hou van je' met achterliggende betekenis 'wees degene die je echt bent'.

Voor ons is het gegeven als een middel om te WORDEN wie we echt zijn, terug naar het lichtwezen in ons.

Russische wetenschappers hebben aangetoond dat DNA onder andere door frequenties te beïnvloeden is.

Door die frequentie verhoging zullen we van ons verstand overschakelen naar intuïtie, helderziendheid, energetische verbondenheid waardoor vanzelf de strijd zal eindigen en vrede zal ontstaan. Beseffen dat alles wat IS ook bezield is, een steen een rots een berg. We zullen de aarde aanvoelen als een levend wezen, waardoor samenwerking zal ontstaan, vrede met de natuur. Nationaliteiten zullen wegvallen, er zullen alleen nog kinderen van de aarde zijn die zich één en verbonden voelen met elkaar en de moeder.

Ontvangen van MUNAY-KI rites

Zo heb ik samen met nog enkele andere sjamanen in Europa, de laatste rite van de Munay-ki ontvangen als een zaadje dat tot grote bloei kan komen, als we er aandacht aan besteden en er praktisch gebruik van maken voor onze persoonlijke groei.

Deze rite was nog nooit eerder beschikbaar en noemt de "Creators rite" de rite die ons helpt in snel tempo bij onze ware lotsbestemming te komen 'scheppers van een nieuwe wereld' Wij werden verzocht deze rites door te geven aan al wie daar voor open staat.

Kijk op de agenda wanneer we Munay-ki dagen gepland hebben. Na ontvangst van de rites kun ook jij ze doorgeven als je dat zou willen.

Een ander aspect van het ontvangen van de rites, is meewerken aan het scheppen van een tegengewicht voor een mogelijk massaal doemdenken bij gebrek aan beschikbare informatie. De wet van aantrekken en self-fulfilling prophecies werkt zonder onderscheid. Hoe meer mensen bewust en positief naar 2012 toeleven, hoe vlotter en harmonieuzer die overgang zal verlopen.ekst hier invullen...

Munay-ki inwijdingsdagen met Paul Liekens

De Nieuwe Tijd

Om op een vlottere manier mee te kunnen groeien met de verhogende frequentie van moeder aarde en samen het gouden tijdperk te creëren, van dualiteits bewustzijn naar meer eenheidsbewustzijn. Russische wetenschappers hebben aangetoond dat woorden en intenties de structuur van ons DNA gunstig kunnen beïnvloeden. Rituelen en inwijdingen versterken dat proces nog vele malen.

De Integratie van de inwijdingen wordt zorgvuldig voorbereid en ondersteund door onze bagage en ervaring vanuit NLP, Reiki, en sjamanisme.

zie www.munay-ki.be

Maak een gratis website.