Humor: inzicht dat verlicht

De aanleiding tot het schrijven van dit boek was de vraag van een cursuscentrum een voordracht te geven over humor. In humor zit vaak een levensles verborgen. Wie het mechanisme van spontane humor ontdekt heeft, geeft het een grotere plaats in zijn dagelijks leven.

Iemand die leuk uit de hoek komt noemen we geestig (Latijn, spiritus=geest).

Om de juiste sfeer op te roepen bij de introductie van idt boek moet u zich voorstellen hoe ouderen kinderen een sprookje vertellen.

Het begint met:... er was eens .... heel lang geleden.... De logica wordt dan uitgeschakeld, een mechanisme wordt in werking gesteld om ontvankelijk te zijn. Als je een woord,m een beeld en een gevoel samenbrengt op een manier dat het bewuste verstand er niet tussenkomt, heb je de drie voornaamste toegangen gebruikt waarmee jet onderbewuste te bereiken is, namaelijk het auditieve kanaal, het visuele kanaal en het kinestetisch kanaal(gevoelskanaal). En dan schiet je midden in de roos en kan de mens tot ver-lichting komen.

En wanneer het onderbewuste het goed begrepen heeft, dan pas begint het te werken... en met plezier. Humor heeft nog een belangrijke eigenschap: het relativeert en de wereld om je heen krijgt een geheel nieuwe gloed.... humor verlicht.

Maak een gratis website.